Zakládání trávníků

- zelený koberec pro Váš venkovní pokoj -

Rozlišujeme dva základní způsoby zakládání trávníku

 1) Zakládání trávníku výsevem 

- ekonomicky výhodnější způsob zakládání trávníku oproti trávníku kobercovému, avšak mnohem pomalejší

- typ a složení travní směsi vybereme dle účelu zakládaného trávníku

- trávník začne klíčit cca po 10-14 dnech, první sečení přijde na řadu po třech až pěti týdnech, plnohodnotné užívání až po několika měsících

- vždy je nutno počítat s tím, že kromě trávy vzejdou i plevelné rostliny, jejichž semena jsou obsažena v půdě, případně nalétů z okolních pozemků

- nežádoucí dvouděložné plevely můžeme odstranit po zesílení trávníku pomocí selektivního herbicidu

 2) Kobercové trávníky 

Založení touto cestou má několik výhod:

- oproti trávníku setému ušetříte čas a práci

- okamžitý efekt

– trávník je možné užívat téměř ihned

- bezplevelný

- okamžité protierozní opatření

- vyloučení rizik souvisejících s osevem

- děti si budou moci na zahradě brzy hrát

- Váš pes nebude chodit domů se špinavými tlapkami

- nižší náročnost na četnost zálivky