Údržba zeleně

 V rámci údržby zeleně nabízíme: 

- údržbu firemních objektů, krajinných prvků měst a obcí

- obnovu rostlinného fondu, výsadby rostlin, keřů, alejových stromů a stromořadí

- tvarování živých plotů, řez zeleně  

- rizikové kácení, frézování pařezů, řez ovocných stromů 

- rekonstrukce záhonu, odplevelení, doplnění rostlin, mulčování

- sekání firemních objektů, krajinných prvků měst a obcí

- vyčesání trávníku- vertikutace

- revitalizace trávníku-dosev, odplevelení, hnojení

Údržbu zeleně lze provádět jednorázově, nebo formou individuální celoroční spolupráce.